האם יש צורך בהעלאת סיווג קבלני לביצוע עבודות שיפוצים נרחבות יותר מעבודות עץ לבתים פרטיים?

עבודות עץ בבתים פרטיים, וכמובן שעבודות נרחבות יותר, מחייבות מיומנות. בהתאם החוק מציב דרישות רלוונטיות מכל איש מקצוע שרוצה לבצע עבודות מסוג זה. בפרט ישנה חובת רישום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון כשרוצים לבצע עבודות בסדר גודל משמעותי, ובחלק מהמקרים יש צורך גם להעלות את הסיווג הקבלני. בעמוד זה תמצאו מידע עדכני ורלוונטי לגבי הכללים שהנהיג משרד הבינוי והשיכון כחלק מהרפורמה הכוללת בענף, וכמובן גם תשובה לשאלה שבכותרת – מתי כדאי לפעול להעלאת הסיווג הקבלני כדי שאפשר יהיה לבצע עבודות שיפוצים בהיקף נרחב.

מהו היקף העבודה המרבי בהתאם לסיווג הקבלני?

לכל קבלן שהשלים את הרישום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון יש סיווג. הסיווג ההתחלתי הוא 1, וניתן להעלות אותו בהדרגה עד ל-5. בענף השיפוצים ישנו סיווג נוסף, ק', שמהווה את הסיווג הראשוני בתחום הספציפי הזה (כלומר קבלן שיפוצים עם סיווג ק' יכול להעלות אותו לסיווג 1 ומשם להמשיך הלאה).

עוד כדאי לדעת שכל ענפי הפעילות מחולקים ל-3 קבוצות: א', ב' ו-ג'. ישנם הבדלים בין המגבלות שחלות על קבלנים בקבוצות השונות. כך למשל קבלן עם סיווג 1 בענף מקבוצה א' רשאי לקבל עבודות בהיקף כספי של עד 1,836,000 ש"ח, ואילו קבלן שפועל בענף השייך לקבוצה ב' (שכוללת בין השאר עבודות עפר ועבודות אספלט) מורשה לבצע פרויקטים בהיקף של עד 3,676,000 ש"ח (כל הנתונים בעמוד זה מעודכנים לספטמבר 2023, ועשויים להשתנות מעט עם הזמן).

הסכומים המרביים עבור קבלני שיפוצים

בענף השיפוצים, הסכומים המרביים הם:

סיווג ק' – 406,000 ש"ח

סיווג 1 –  1,836,000 ש"ח

סיווג 2 –  3,676,000 ש"ח

סיווג 3 –  7,350,000 ש"ח

סיווג 4 –  14,703,000 ש"ח

סיווג 5 –  ללא הגבלה

באופן טבעי עבודות בבתים פרטיים, גם כשהן נרחבות מאוד, מתומחרות בכמה מאות אלפי שקלים, ואולי קצת מעבר לכך, ולכן אם זו המטרה, כדאי להעלות מסיווג ק' לסיווג 1.

איך מתבצעת העלאת הסיווג הקבלני בענף השיפוצים?

בענף השיפוצים ישנו כאמור סיווג ייחודי שנקרא ק'. קבלן שנרשם בפנקס זוכה לסיווג זה, וכעבור שנה הוא יכול לבקש לעלות לסיווג 1. התנאי לכך הוא ביצוע 3 עבודות, שכל אחת מהן בהיקף של לפחות 70% מהרף המרבי (כלומר 284,200 ש"ח שהם 70% מתוך 406,000 ש"ח). תנאי נוסף הוא שכל 3 הפרויקטים בוצעו במהלך 3 השנים האחרונות.

בהמשך הדרך, העלאת סיווג קבלני לגבוה יותר מחייבת ביצוע עבודה אחת בלבד בהיקף של 70% ומעלה. אופציה נוספת היא לבצע 2 עבודות, עם חפיפה של 50% ביניהן מבחינת הזמנים, כשכל פרויקט בפני עצמו הוא בהיקף של 40% לפחות מהרף המותר, וביחד 2 הפרויקטים הם בהיקף של יותר מ-100% מהמקסימום.