You are currently viewing חושבים לבנות צימר? איך ובאיזה חומרים כדאי להשתמש?

חושבים לבנות צימר? איך ובאיזה חומרים כדאי להשתמש?

בשנים האחרונות נבנו צימרים רבים ברחבי הארץ. המגמה של בעלי הצימרים היא לבנות צימרים עמידים, איכותיים ומעוצבים לרווחתם של הנופשים.

בחירה של חומרי בנייה 

בניה של צימרים מתבצעת על פי התקן הישראלי המחמיר, כדי שיהיה זה צימר בטיחותי הכולל אמצעי הגנה מפני אש, רוחות, גשם וחדירה של מזיקים.

זו הסיבה שבונים את הצימר מלוחות של עצי אורן שהם בטיב מעולה ומתאים לבנייה זו. בנוסף לכך משתמשים בחומרי בנייה שקיבלו תו תקן כמו צנרת אינסטלציה, צנרת חשמל, על פי הציוד שאמורים להתקין בתוך הצימר.

תהליכי הבנייה של הצימר 

בשלב ראשון המהנדס והאדריכל מכינים את התוכניות האדריכליות וההנדסיות של המבנה המיועד להקמה. התוכניות הללו מוגשות לוועדה כדי לקבל היתר בנייה. מדובר בהליך ארוך שבו לא אחת חברי הוועדה מבקשים לבצע שינויים כאלו ואחרים ולכן מוגשות תוכניות מתוקנות ובסופו של דבר מקבל בעל השטח, היתר בנייה לבניית הצימר.

בשלב זה מכינים כתב כמויות התואם את הליכי הבנייה על פי שלביהם השונים. בכל סעיף נרשם באילו חומרים יש להשתמש ועל הקבלן המבצע להיצמד להנחיות הללו. הבחירה של החומרים נובעת מהאפקטיביות של כל אחד מהם, כדי שתהיה בנייה מושלמת.

פתחים בצימר 

בכל צימר על פי העיצוב של המבנה מתקינים חלונות זכוכית מבודדים שיש בהם דופן כפולה. כמו כן דלתות כפולות לאור מזג האוויר החם מאד בקיץ והגשמים והרוחות בחורף. 

בנוסף לכך, מתקינים תריסי אלומיניום בצמוד לכל חלון כדי ליצור סגירה הרמטית שלהם. בכל צימר מזמינים תריסים בטיב מעולה על פי המידה המדויקת שלהם. התריסים כוללים אמצעי פתיחה וסגירה נוחים ובטיחותיים לאור העובדה שרבים מהנופשים הם ילדים המגיעים עם בני המשפחות שלהם לחופשה של כמה ימים.

למידע לגבי התקנת תריסים לחצו כאן.

פיקוח על בניית הצימר 

בכל פרויקט בנייה קיים פיקוח של מהנדס אזרחי אשר מגיע לעיתים תכופות כדי לבדוק את העבודות שבוצעו באתר הבנייה. אם בוצע שימוש בחומרים שהם שונים מאלו הרשומים בכתב הכמויות וההרכב שלהם הוא לא זהה, העבודה לא תאושר ולכן יהיה צורך לבצע עבודות מסוימות שוב. 

רק לאחר שהמפקח מאשר את הרבדים השונים של העבודה, הוא מאשר לבעל הצימר לשלם את התשלומים שסוכמו לקבלני המשנה השונים. בתום בניית הצימר, המפקח מאשר את השימוש בו וכך מציבים בו את הציוד והריהוט שיהיה מוכן לאירוח.